Pogoji

Pogodbeni partner

Na podlagi teh splošnih pogojev (GTC) kupec in greenco UG (omejena odgovornost), ki jo zastopata Jakob Kasprowiak in Marc Schlömann (naslov: Bahnweg 3a, 95448 Bayreuth; trgovinski register: Bayreuth; številka trgovinskega registra: HRB6315; davčna identifikacijska številka: DE305072659), v nadaljevanju ponudnik, je pogodba sklenjena.

Predmet pogodbe

Ta pogodba ureja prodajo novega blaga s področja / področij spletne trgovine z blagom vseh vrst, zlasti čajem in čajnimi pripomočki, prek ponudnikove spletne trgovine. Za podrobnosti posamezne ponudbe se sklicuje na opis izdelka na strani ponudbe.

zaključek

Pogodba se sklene samo v elektronskih poslovnih transakcijah prek sistema trgovine. Predstavljene ponudbe predstavljajo nezavezujoče povabilo k oddaji ponudbe prek naročila kupca, ki ga ponudnik nato lahko sprejme.

Postopek naročila za sklenitev pogodbe obsega naslednje korake v trgovskem sistemu:

 1. Izbira ponudbe v želeni specifikaciji (velikost, barva, številka)
 2. Uvrstitev ponudbe v nakupovalni voziček
 3. Sprejmite določila in pogoje (kljukica)
 4. Pritisnite gumb 'Na blagajno'
 5. Vnesite naslov za izstavitev računa in dostavo
 6. Izbira načina pošiljanja
 7. Izbira načina plačila
 8. Pritisnite gumb 'Naročilo z obveznostjo plačila'
 9. E-poštno sporočilo s potrditvijo, da je naročilo prejeto

Pogodba se sklene, ko je poslano potrdilo o naročilu.

Pridržek lastninske pravice

Dobavljeno blago ostane v lasti ponudnika, dokler ni v celoti plačano.

Rezervacije

Ponudnik si pridržuje pravico, da obljubljene storitve ne bo ponudil v primeru, da storitev ni na voljo.

Cene, stroški pošiljanja, stroški vračila

Vse cene so končne cene in vključujejo zakonsko določen prometni davek. Poleg končnih cen obstajajo še dodatni stroški, odvisno od načina pošiljanja, ki se prikažejo pred pošiljanjem naročila. Za naročila v višini 29,95 € ali več v Nemčiji in Avstriji se stroški pošiljanja ne zaračunavajo. V nasprotnem primeru bo za Nemčijo zaračunana poštnina v višini 3,50 EUR in za Avstrijo 4,90 EUR. Za vse ostale države znaša pavšalni strošek pošiljanja vedno 9,90 EUR.

Če obstaja pravica do odstopa in če se ta uveljavi, kupec nosi stroške vračila. Pošiljanje opravi DHL. Trenutno dostavljamo samo znotraj EU.

plačilni pogoji

Kupec ima samo naslednje možnosti plačila: PayPal, kreditno kartico (Visa in Master Card), prenos Klarna SOFORT, nakup Klarne na račun, plačilo z Amazonom, predplačilo, Google Pay, Apple Pay. Nadaljnji načini plačila niso na voljo in bodo zavrnjeni.
Znesek računa ponudnik zbere z neposredno bremenitvijo na podlagi pooblastila za neposredno bremenitev s strani kupca z njegovega navedenega računa. Ko uporabljate skrbniško storitev / ponudnika plačilnih storitev, to ponudniku in stranki omogoča medsebojno obdelavo plačila. Skrbniški ponudnik / ponudnik plačilnih storitev posreduje kupčevo plačilo ponudniku. Dodatne informacije so na voljo na spletnem mestu ustreznega skrbniškega / plačilnega prometa. Pri plačilu s kreditno kartico mora biti stranka imetnik kartice. Kreditna kartica se bremeni po oddaji naročila. Plačilo zapade od datuma računa brez odbitka. Pri predplačilu je treba znesek računa nakazati v roku 3 delovnih dni. Fakturiranje poteka po elektronski pošti.

V Zusammenarbeit mit Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švedska, ponujamo naslednje možnosti plačila.

 • Račun: Rok plačila je 14 dni od odpreme blaga / vozovnice / ali, v primeru drugih storitev, zagotavljanja storitve. Najdete pogoje za obračun tukaj.
 • Takoj: Vaš račun bo bremenjen takoj po oddaji naročila.

Uporaba računa s plačilnimi sredstvi, nakup najema in neposredna bremenitev zahteva pozitiven kreditni pregled. V zvezi s tem posredujemo vaše podatke družbi Klarna za namene preverjanja naslova in kreditne sposobnosti kot del začetka nakupa in obdelave pogodbe o nakupu. Upoštevajte, da vam lahko ponudimo samo tiste načine plačila, ki so dovoljeni na podlagi rezultatov preverjanja kreditne sposobnosti. Tu lahko najdete več informacij in pogoje uporabe podjetja Klarna tukaj. Prejeli boste splošne informacije o Klarni tukaj. Klarna bo vaše osebne podatke obdelala v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu podatkov in v skladu z informacijami v Klarnas Datenschutzbestimmungen behandelt.

pogoji dostave

Blago je odposlano takoj po prejemu naročila.
Pošiljanje se izvede v povprečju najpozneje po 1 dnevu. Podjetnik se zaveže, da bo dostavil 5. dan po prejemu naročila. Običajni rok dobave je 3 dni, razen če je v opisu artikla določeno drugače. Ponudnik pošlje naročilo iz lastnega skladišča, takoj ko je tam celotno naročilo na zalogi.
Če ponudnik ni odgovoren za trajno oviro pri dobavi, zlasti za višjo silo ali neizvajanje s strani lastnega dobavitelja, čeprav je bil pravočasno sklenjen ustrezen posel varovanja pred tveganjem, ima ponudnik pravico do odstopa od pogodbe s stranko . Stranka bo takoj obveščena in povrnjena bo za vse prejete storitve, zlasti za plačila.

garancija

Potrošniki imajo zakonsko določeno pravico do odgovornosti za napake v skladu z ustreznimi določbami nemškega civilnega zakonika (BGB) za ponujene storitve.

Pravica do odstopa in storitve za stranke

Odpoved

Odstop

Imate pravico do odstopa od pogodbe v štirinajstih dneh brez navedbe razloga to pogodbo.


Obdobje preklica je štirinajst dni od dneva

 • V primeru prodajne pogodbe: pri kateri ste vi ali tretja oseba, ki ste jo vi imenovali in ki ni prevoznik, prevzeli v posest zadnje blago.
 • V primeru pogodbe za več blaga, ki jih je potrošnik naročil kot del enega samega naročila in ki se dostavijo ločeno: na katerem ste vi ali tretja oseba, ki jo niste imenovali, ali je prevzela v posest zadnje blago .
 • V primeru pogodbe o dobavi blaga v več delnih pošiljkah ali kosih: na kateri ste vi ali tretja oseba, ki ste jo imenovali in ki ni prevoznik, vzeli v posest zadnjo delno pošiljko ali zadnji kos.
 • V primeru pogodbe o redni dobavi blaga v določenem časovnem obdobju: na katero ste vi ali tretja oseba, ki jo niste imenovali, prevzeli prvo blago.

Če se združi več alternativ, je zadnji čas odločilen.

Če želite uveljaviti svojo pravico do odstopa, nas morate z jasno izjavo (npr. S pismom, poslanim po pošti, faksu ali e-pošti) obvestiti o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe. V ta namen lahko uporabite priloženi vzorec obrazca za dvig, vendar to ni obvezno. Obrazec najdete tukaj.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Če odstopite od te pogodbe, vam bomo prejeli vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (z izjemo dodatnih stroškov, ki so posledica izbire druge vrste dostave kot poceni standardna dostava, ki jo ponujamo ), ki se povrne takoj in najpozneje v štirinajstih dneh od dneva, ko smo prejeli obvestilo o vaši odpovedi te pogodbe. Za to odplačilo bomo uporabili enaka plačilna sredstva, kot ste jih uporabili za prvotno transakcijo, razen če je bilo z vami izrecno dogovorjeno kaj drugega; V tem primeru vam tega povračila ne bodo zaračunali. Vračilo lahko zavrnemo, dokler blaga ne prejmemo nazaj ali dokler ne predložite dokazov, da ste blago poslali nazaj, kar nastopi prej.

Blago morate vrniti ali predati podjetju greenco UG, Bahnweg 3a, 95448 Bayreuth, in sicer v vsakem primeru najpozneje v štirinajstih dneh od datuma, ko ste nas obvestili o odpovedi te pogodbe. Rok je izpolnjen, če blago pošljete pred potekom štirinajstih dni.

Imate neposredne stroške vračila blaga.

Morate le, da plača za zmanjšano vrednost blaga, kadar je izguba vrednosti zaradi potreben za ugotavljanje narave, lastnosti in delovanja blaga ravnanje.

Konec preklica

Haftungsausschluss

Odškodninski zahtevki s strani kupca so izključeni, razen če iz naslednjih razlogov ni navedeno drugače. To velja tudi za predstavnike ponudnika in zastopnike ponudnika, če kupec proti njim vloži zahtevek za odškodnino. To ne vključuje odškodninskih zahtevkov s strani kupca zaradi poškodb življenja, okončin, zdravja ali bistvenih pogodbenih obveznosti, ki jih je treba nujno izpolniti za dosego pogodbenega cilja. To tudi ne velja za odškodninske zahtevke po hudo malomarni ali namerni kršitvi dolžnosti ponudnika ali njegovega zakonitega zastopnika ali zastopnika.

Jezik, pristojnost in veljavna zakonodaja

Pogodba bo sestavljena v nemškem jeziku. Nadaljnje izvajanje pogodbenega razmerja poteka v nemščini. Velja izključno pravo Zvezne republike Nemčije. Za potrošnike to velja le, če to ne omejuje nobenih zakonskih določb države, v kateri ima kupec stalno ali običajno prebivališče. Pristojni za spore s strankami, ki niso potrošniki, pravne osebe javnega prava ali posebni skladi javnega prava, je sedež ponudnika.

Zasebnost

V zvezi z začetkom, sklenitvijo, obdelavo in razveljavitvijo kupoprodajne pogodbe na podlagi teh pogojev ponudnik zbira, hrani in obdeluje podatke. To se dogaja v okviru zakonskih določb. Ponudnik ne posreduje nobenih osebnih podatkov stranke tretjim osebam, razen če je za to zakonsko dolžan ali če je stranka izrecno predhodno soglašala. Če se tretja oseba uporablja za storitve v zvezi z obdelavo obdelave, bodo upoštevane določbe Zveznega zakona o varstvu podatkov. Podatki, ki jih kupec posreduje z naročilom, se obdelujejo samo za vzpostavitev stika v okviru obdelave pogodbe in samo za namen, za katerega je stranka podatke dala na voljo. Podatki se bodo posredovali le ladjarski družbi, ki je odgovorna za dostavo blaga, kot je zahtevano. Podatki o plačilu bodo posredovani kreditnemu inštitutu, pooblaščenemu za plačilo. Če ima ponudnik obdobja hrambe komercialne ali davčne narave, lahko hramba nekaterih podatkov traja do deset let. Med obiskom ponudnikove spletne trgovine se beležijo anonimizirani podatki, ki ne omogočajo sklepanja o osebnih podatkih in niso namenjeni, zlasti naslov IP, datum, čas, vrsta brskalnika, operacijski sistem in obiskane strani. Na zahtevo stranke bodo osebni podatki izbrisani, popravljeni ali blokirani v skladu z zakonskimi določbami. Možne so brezplačne informacije o vseh osebnih podatkih stranke. Za vprašanja in zahteve za izbris, popravek ali blokiranje osebnih podatkov ter za zbiranje, obdelavo in uporabo se lahko stranka obrne na naslednji naslov:
greenco UG (omejena odgovornost), Jakob Kasprowiak, Marc Schlömann Bahnweg 3a, 95448 Bayreuth, 092178661430, onlineshop@matchamagic.de

Salvatorische Klausel

Neučinkovitost določb teh pogojev ne vpliva na učinkovitost drugih določb.